PMO

Project Management Ondersteuning

Het professionaliseren van project management binnen organisaties begint bij het creëren van overzicht en het zoveel mogelijk standaardiseren van processen. Hoe worden projecten aangestuurd, welke rapportages, hoe worden kosten bijgehouden, waar worden lessons learned -en andere projectdocumentatie- bewaard, enzovoorts? Vervolgens is het een taak om de best practices te beschrijven en weer terug te koppelen naar alle onderhanden projecten.

Om overzicht en inzicht te behouden op al deze projecten is het van cruciaal belang voor het management dat rapportages en status op eenzelfde manier gerapporteerd worden en/of online beschikbaar zijn.

Het bijhouden, ophalen (uit financiële en logistieke systemen) en rapporteren van deze project informatie kan het best gedaan worden vanuit een centrale Program Management Office. Alleen vanuit een centraal aangestuurde Project of Programma Management Office kan deze info ook gerelateerd worden aan elkaar. En in een gevorderd volwassenheid stadium kan op dit centrale niveau effectief resource planning worden uitgevoerd.

Om deze filosofie gestructureerd en gefaseerd beschikbaar te maken voor onze klanten, heeft DTP@Work Project Management Assistents (PMA-ers) die u hierbij kunnen ondersteunen. Een PMA-er faciliteert de efficiënte inzet en middelen door zijn centrale plaats in de Project organisatie. De ervaring leert dat een correct ingericht PMO de beheersbaarheid van een project aanzienlijk vergroot; de projectmanager heeft zijn handen vrij en kan zich volledig bezig houden met het managen.

Een PMA-er bestrijkt een groot aantal deelgebieden en wordt daarom vaak gezien als de 'spin in het web'. De verschillende deelgebieden, gerelateerd aan de Prince2 methode zijn:

Prince2 Components

Business case Organisation Plans Controls Management of Risk Quality Configuration management Change control tour

Klik op een van de deelgebieden voor meer informatie omtrent de PMA ondersteuning in het betreffende gebied.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

DTP@Work is trekker/supporter van het PMO2.0 platform. Een belangenplatform voor professionalisering van het PMO vak.

Daarnaast hebben wij onze visie op PMO, hoe (eenvoudig) te starten en hoe in voilwassenheid te groeien vastgelegd. LEES MEER