Privacybeleid

Laatste update: 25 mei 2018

Geen verrassingen

We zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen zoals wordt beschreven in dit beleid.

We houden uw gegevens veilig

We zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

U hebt altijd de controle

U kunt uw communicatievoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken.


Over dit beleid

Dit beleid geeft aan hoe we uw gegevens verzamelen en verwerken op onze websites en in al onze andere diensten. We zullen dit beleid van tijd tot tijd herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is. Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten wanneer u de volgende keer toegang krijgt tot onze diensten, of via een ander communicatiemiddel.

In dit beleid wordt vaak de term persoonsgegevens gebruikt. Hiermee bedoelen we alle gegevens met betrekking tot u als identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens waarmee u direct kunt worden geÔdentificeerd, zoals uw naam, contactgegevens, cookiestrings en gegevens waarmee u mogelijk niet direct kunt worden geÔdentificeerd, maar die we samen met dergelijke direct identificeerbare gegevens opslaan, zoals hoe u onze diensten gebruikt.

We kunnen alleen voor onszelf spreken, dus dit beleid is niet van toepassing op hoe partijen waarvoor wij bemiddelen (Eindklanten) uw gegevens verzamelen of gebruiken. Dus wanneer u aangeboden dan wel ingezet wordt bij een Eindklant, worden uw gegevens verwerkt volgens het eigen privacybeleid en de eigen algemene voorwaarden van die Eindklant.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

  • jou e-mails sturen voor diensten die je aanvraagt, zoals inzet bij een Eindklant
  • je direct-marketing communicatie sturen via e-mail, pushmeldingen of op een andere manier waarvoor je ons toestemming hebt gegeven

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Zonder informatie kunnen we je niet helpen om een inzet voor je te regelen bij een Eindklant. Dus wanneer je onze diensten gebruikt, moeten we bepaalde persoonsgegevens verzamelen, bewaren en delen en jou vragen of je hiermee akkoord gaat in overeenstemming met dit beleid.

Je geeft ons de informatie uit eigen beweging: informatie die je ons geeft (zoals een CV), kan persoonsgegevens bevatten die we nodig hebben om je aan te bieden bij een Eindklant. Belangrijk is dat je altijd zelf beslist of je ons dit soort informatie wilt geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om juridische redenen. We zullen ze vervolgens verwijderen. We behandelen gegevens op verschillende manieren, al naargelang het doel waarvoor ze worden gebruikt (selecteren van kandidaten voor een opdracht bij een Eindklant, aanbieden van kandidaten aan een Eindklant, opstellen van contracten, etc), maar u kunt ons op elk gewenst moment vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer wordt uw informatie gedeeld met of verzameld door derden?

We delen uw gegevens alleen met Eindklanten nadat we u daartoe om toestemming hebben gevraagd. Eindklanten waar u aangeboden of ingezet wordt verzamelen uw gegevens volgens hun eigen beleid.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot alleen die medewerkers die uw gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren.

De computersystemen die we gebruiken om uw gegevens op te slaan, hebben toegangsbeperkingen en gebruiken cloud servers met schijfversleuteling. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet.

Waar slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in datacenters van Strato (ISO 27001 gecertificeerd). Uw gegevens worden alleen door ons verwerkt. Anderen hebben geen toegang tot uw gegevens.

Gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieŽn?

Wij gebruiken geen cookies en vergelijkbare technologieŽn.

Wat zijn uw keuzes en rechten?

U hebt rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben. Dit wordt hieronder meer in detail toegelicht. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons info@dtpatwork.nl.

U beschikt ook over de volgende rechten: u kunt ons een kopie vragen van uw persoonsgegevens; u kunt uw persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken; en u kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt verkrijgen. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die wij bewaren vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen. Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.