PMO

Project Management Ondersteuning

1. Aan de slag met een Project Management Office (PMO)

Organisaties besteden een groot deel van hun tijd aan het uitvoeren van projecten. Hoewel de slagingspercentages zijn verbeterd tot ongeveer 34 % procent, mislukken nog altijd 15% van alle projecten en heeft 51 % van de projecten op de een of andere manier een "uitdaging" (cijfers van de Standish Group).
Er zijn veel redenen waarom projecten mislukken, maar vaak is een van de oorzaken het gebrek aan inzicht: zowel qua behoeften als qua voortgang. En zonder goed inzicht zijn organisaties niet in staat om te bepalen wat er de komende zes, drie of zelfs maar twee maanden nodig is. Tevens is slecht inzicht een oorzaak voor slechte projectplannen waarin kritische afhankelijkheden ontbreken, de middelen en resources niet goed zijn bepaald en de belangrijkste mijlpalen niet zijn opgenomen.

LEES MEER

2. Het implementeren van een Project Management Office (PMO)

In deel 1 van deze artikelen reeks zijn we ingegaan op het waarom van een PMO. Bottom-line helpt een PMO de organisatie bij het verder professionaliseren van de uitvoering van projecten, waardoor de slagingskans van projecten toeneemt en de kosten dalen.
Deel 1 eindigde met een plan van aanpak hoe een PMO te implementeren. Alhoewel het geen wet van meden en perzen is voor de volgorde waarin een PMO opgezet moet worden willen we in deel 2 een voorzet geven hoe het zou kunnen.

LEES MEER

3. Het volwassenheidsniveau van uw Project Management Office verhogen

Nadat een eerste vorm van PMO is geimplementeerd en deze zich op de korte termijn heeft bewezen is het zaak om het PMO in volwassenheid te laten groeien. Dit is noodzakelijk om de gewenste doelstellingen van het verhogen van de slagingspercentages van projecten, de time-to-market en de kostenreductie te behalen.
Om de effecten van de groei in volwassenheid effectief te kunnen meten hebben we de 0-meting en de baseline benchmark uitgevoerd en deze meeting dienen we periodiek te herhalen (zie de artikelen 1 en 2 uit deze reeks).

LEES MEER