Nearshoring

Nearshoring met DTP@Work
Wilt u kosten besparen op uw ICT activiteiten ?
Hebt u behoefte aan flexibel inzetbare ICT capaciteit ?
Hebt u veel werk in het vooruitzicht en kunt u moeilijk aan de juiste mensen komen ?
Ontwikkelt u op het Microsoft en/of Oracle platform (ASP.Net, VB.Net, Sharepoint, C#, java, javascript, oracle-forms, etc.) ?

Nearshoring

Uw oplossing: NEARSHORING met DTP@Work !!!

DTP@Work levert hoogwaardige, gecertificeerde capaciteit op het gebied van ontwerp (funcioneel/technisch), programmering en testen. Onze mensen in Oost-Europa zijn academisch geschoold, en volledig Microsoft en/of Oracle gecertificeerd.

Zonder de problemen die u misschien ervaren hebt of gehoord hebt met betrekking tot outsourcing in Azie, waar grote afstanden, taal-, tijd- en cultuurverschillen maken dat de kosten toch nog de pan uitrijzen en de kwaliteit van de geleverde producten niet zijn zoals u van te voren had gewenst. Taal-, cultuur-, tijd-, en afstandsproblemen zijn er niet en dit werkt niet alleen bijzonder prettig maar het voorkomt ook nog onplezierige verrassingen zoals overschrijdingen van budget en tijd.

Daarin kunt u kiezen tussen puur uw slagkracht binnen uw capaciteit te vergroten door hoogwaardige capaciteit in te kopen tegen een laag tarief (tot 50% lager dan in Nederland). Of u besteed gehele ontwikkeltrajecten bij DTP@Work uit tegen een vooraf vastgestelde fixed-price.

Elke organisatie-groot of klein- kan hiervan profiteren. En de winst voor uw organisatie zit zowel aan de kant van de kosten, de kennis alsook aan de kant van de capaciteit.

Wat levert het u op?

  • Een aanzienlijke kostenbesparing op uw ontwikkelkosten (tot 50%)
  • (Additionele) ontwikkelcapaciteit op Microsoft en/of Oracle platformen
  • Besparing van kosten van het up-to-date houden van de kennis van uw ontwikkelaars
  • Lagere afschrijvingskosten door een langere levensduur van uw applicaties. Wij bouwen uw bestaande applicaties op een verouderd platform -tegen lage kosten- om naar een state-of-the-art platform.
  • Een eindproduct dat werkelijk voldoet aan uw verwachtingen en kwaliteitseisen, opgeleverd binnen de gestelde termijn en voor de afgesproken prijs
  • "Makkelijk" zaken doen, met daarbij de kostenvoordelen van offshoring. Voor u is het net alsof u met een locale ICT-dienstverlener werkt. Het bespreken van de voortgang en het afhandelen van escalaties gaat snel en gemakkelijk.

Ons Business model

Business model nearshoring

Zelf stelt u het ontwerp op van hetgeen u wilt laten bouwen of wilt laten migreren (Daarbij kunnen wij u van dienst zijn met aanvullende kennis en kunde uit Nederland). Om er voor te zorgen dat alles zo duidelijk mogelijk beschreven is ter voorkoming van fouten in de realisatie fase, dient het ontwerp opgesteld te worden in de vorm van Use-Cases (onze Nederlandse consultants kunnen u hierin eventueel behulpzaam zijn).

Nadat uw ontwerp gereed is zal het worden gereviewd door onze medewerkers in Oost-Europa. Indien noodzakelijk komen zij naar Nederland om samen met u het gehele ontwerp door te nemen en daar waar nodig aan te passen en te verduidelijken.

Na deze review (en eventuele aanpassingscyclus) wordt door ons een offerte uitgebracht voor de totale ralisatie.

Na uw akkoord gaat de realisatie in Oost-Europa van start. U zult daarbij in staat worden gesteld om op dag-basis de ontwikkelingen te volgen door toegang op de server waar de ontwikkelingen op plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk om onduidelijkheden en interpretatieverschillen in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.

Het gehele realisatie traject zal vanuit Nederland met u worden doorgesproken in regulier te houden voortgangsoverleggen.

Nadat men in Oost-Europa gereed is met de realisatie kunt u in de acceptatie fase het gerealiseerde product aan een grondige test onderwerpen. Gevonden issues zullen snel en adequaat worden opgelost en opnieuw ter test worden aangeboden.

Doe de pilot

Neem de proef op de som: doe een pilot !!!!!!

Wij zijn zo overtuigd van het feit dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan uw bedrijfsdoelstelling dat wij u een pilot aan kunnen bieden waarvoor u GEEN kosten draagt indien na afloop mocht blijken dat u niet tevreden bent over de opgeleverde software (in functionele zin of technische zin) of over het niveau van de samenwerking met ons.

Voelt u iets voor een pilot of wilt u meer informatie over wat DTP@Work voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.