PMO - Controls

Project Management Ondersteuning

Onder Controls vallen de PRINCE2-beheersingsmechanismen om te komen tot rapportage over de voortgang van het project ten opzichte van de planning. En in het geval dat de planning afwijkt hoe deze bij te sturen. Door toleranties af te spreken word het risico verminderd dat projecten de geraamde tijd en kosten overschrijden of niet de gewenste resultaten opleveren zonder tijdige waarschuwing en bijsturing.

Het PMO en daarbinnen de Project Management Assistent verzameld alle benodigde informatie en rapporteert aan de projectleider betreffende de voortgang, risico's, etc

tevens levert het PMO rapportages en aanbevelingen aan de Stuurroep.

Kies een van de andere gebieden waarop onze PMA u ondersteunt. De verschillende deelgebieden, gerelateerd aan de Prince2 methode zijn:

Prince2 Components

prince2 tour prince2 tour prince2 tour prince2 tour prince2 tour prince2 tour prince2 tour prince2 tour

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.